Psykosynteseterapi

Psykosyntese-terapi
Psykosyntesen integrerer prinsipper og teknikker fra både østlige og vestlige psykologiske tradisjoner. Utgangspunktet for terapien er en samtale. I tillegg kan prosessen suppleres gjennom virkemidler som visualisering, drømmearbeid, kroppsbevisstgjøring, symboltolkning, delpersonlighetsarbeid, fritegning m.v. Å utforske og bevisstgjøre den enkeltes fortid, og å hele sår og traumer fra barndommen, er like avgjørende for psykosyntesen som for andre terapiformer. I psykosyntesen foregår imidlertid dette arbeidet innenfor en særlig ramme: å oppdage og utfolde de omfattende ressursene som ligger i det transpersonlige Selvet.

Våg å være den du er!
Psykosyntesen er dermed ikke bare en modell for diagnose og behandling, men en undersøkende tilnærming til menneskelivet. Klienten stimuleres til å forså sitt eget liv som en del av en større sammenheng, der målet er syntese: en bevegelse mot harmonisering av alle livets relasjoner på det ytre og det indre plan.