Psykosyntese

Psykosyntese er en transpersonlig psykologi. Den er en helhetlig psykologisk forståelsesmodell som inkluderer arbeid med kropp, følelser og intellekt. Dessuten forholder psykosyntesen seg til menneskets iboende potensiale av spirituell karakter. Den er en kreativ og ressursorientert psykologi med et positivt menneskesyn og kalles ofte ”psykologien med sjel”. 

Roberto Assagioli

Psykosyntesen ble utviklet tidlig på 1900-tallet av den italienske psykiateren Roberto Assagioli. Sammen med bl.a. Carl Gustav Jung studerte Assagioli hos Sigmund Freud, og i likhet med flere av Freuds medarbeidere videreutviklet også Assagioli Freuds ideer. Assagioli ville bygge en bro mellom vestens analytiske tenkning og østens filosofi, han ville skape en syntese, en helhet. Ut fra dette grunnla han sin egen psykologiske teori og modell, og kalte den for Psykosyntese. I 50-årene møtte Assagioli den store pioneren innenfor den humanistiske psykologien, amerikaneren Abraham Maslow. Disse utviklet et vennskap og et nært kollegialt forhold: I likhet med humanistisk psykologi vektlegger psykosyntesen menneskets egne ressurser og indre kunnskap i arbeidet med å løse problemene som hindrer oss i å leve fullt ut. Psykosyntesen bygger dessuten på både tradisjonell dybdepsykologi, spesielt psykoanalysen, og humanistisk og eksistensiell psykologi.

Psykosyntesens mål er å bygge bro mellom ånd og materie, mellom spirituell essens og jordisk virkelighet. I tillegg til den enkeltes personlige historie fokuseres det på vår iboende lengsel og vår evne til å heles.

Assagioli ville både skape en forståelsesmodell og en praktisk tilnærming for å realisere potensialet hos den enkelte. Sammen med et utvidet forståelse av hvordan vi ”normalt” lever, ønsket han å tilby reell hjelp til å leve et mer helhetlig liv i samsvar med det beste i oss selv. På dette grunnlaget hviler psykosyntesen som terapiform.

Psykosynteseterapi

Psykosyntesen integrerer prinsipper og teknikker fra både østlige og vestlige psykologiske tradisjoner. Utgangspunktet for terapien er en samtale. I tillegg kan prosessen suppleres gjennom virkemidler som visualisering, drømmearbeid, kroppsbevisstgjøring, symboltolkning, delpersonlighetsarbeid, fritegning m.v. Å utforske og bevisstgjøre den enkeltes fortid, og å hele sår og traumer fra barndommen, er like avgjørende for psykosyntesen som for andre terapiformer. I psykosyntesen foregår imidlertid dette arbeidet innenfor en særlig ramme: å oppdage og utfolde de omfattende ressursene som ligger i det transpersonlige Selvet.

Våg å være den du er!
Psykosyntesen er dermed ikke bare en modell for diagnose og behandling, men en undersøkende tilnærming til menneskelivet. Klienten stimuleres til å forså sitt eget liv som en del av en større sammenheng, der målet er syntese: en bevegelse mot harmonisering av alle livets relasjoner på det ytre og det indre plan.